edi

elektroniczna wymiana dokumentów

Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) jest to transfer dokumentów z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów pomiędzy kontrahentami z wykorzystaniem serwerów przechowujących owe dokumenty.

EDI powstało aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie tych samych danych oraz przyspieszyć i zwiększyć dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu różnych systemów komputerowych które funkcjonują w firmach. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu.

Standardy EDI określają ściśle format przesyłanych dokumentów jednak ich wewnętrzna specyfikacja może się już różnic w zależności od kontrahentów.

Moduł BajtEDI dla enova pozwala na wysyłanie dokumentów sprzedażowych i ich korekt z enova do serwera EDI oraz pozwala pobierać Zamówienie Odbiorcy, które automatycznie są wprowadzane w systemie enova pod skonfigurowaną wcześniej definicje dokumentu (domyślnie ZO). W trakcie pobierania danych następuje łączenie klientów poprzez numer ILN a towarów poprzez kod EAN. System wszystkie rozpoznane kartoteki łączy automatycznie, natomiast w przypadku niemożliwości automatycznej identyfikacji prosi operatora o ręczne wskazanie rekordu.

 

Przeznaczenie:
System przeznaczony jest do zautomatyzowania współpracy systemu ERP enova z wymogami elektronicznej wymiany dokumentów za pośrednictwem dostawcy usług EDI Infinite.

Obsługiwane serwery EDI:
Comarch
Infinite

Wybrane korzyści użycia EDI w firmie:

  • przyspieszenie procesu zaciągania dokumentów zamówień do systemu enova
  • wyeliminowanie konieczności logowania na serwis WWW
  • błyskawiczna wymiana informacji
  • brak pomyłek przy "wklepywaniu" papierowych wersji do komputera
  • oszczędność papieru i tonerów
  • oszczędność czasu przy generowaniu elektronicznych dokumentów (potwierdzenia, WZ, FV)

Jak to działa?
Odbiorca przesyła elektronicznie zamówienie do INFINITE
Zamówienie przetworzone przez INFINITE trafia do systemu WWW, jak i na serwis np.: ftp i tu czeka na odebranie przez system enova.

Odebranie zamówienia w enova. Odbywa się to przez naciśniecie przycisku o nazwie EDI2Enova.

Po przetworzeniu dokumentu wg odpowiednich relacji możemy w kolejnym zadaniu wygenerować i automatycznie przesłać: potwierdzenie zamówienia, WZ-etkę lub fakturę
Wysyłka dokumentów odbywa się automatycznie, przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego dodatkowego oprogramowania dostarczanego przez operatora serwera EDI.

Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Polityka cooki