Porównanie funkcjonalności e-sklepów

  PrestaShop Magento2 Shoper SkyShop IdoSell
Pobieranie zamówień
Wysyłka statusów zamówień  
Zakładania kartotek prostych na podstawie towarów z enovy
Zakładania kartotek kombinacji/wielowariantowości towarów (np. rozmiary S, M, L)      
Tworzenie kontrahentów na podstawie danych kontrahenta z zamówienia
Parowanie istniejących towarów ze sklepu z towarami w enovie
Automatyczne parowanie towarów jeśli index (Prestashop) lub SKU (Magento 2) odpowiada kodowi lub id w enovie (dotyczy tylko towarów prostych nie kombinacji) X X X
Tworzenie nowych towarów w enovie na podstawie produktów ze sklepu        
Aktualizacja cen
Aktualizacja cen promocyjnych      
Aktualizacja stanów
Aktualizacja ilości i cen kombinacji (jeśli nie dało się ich wysłać z enovy i zostały stworzone na sklepie i sparowane)
Aktualizacja opisów z enovy  
Wybór kategorii podczas wysyłki nowego towaru
Obsługa wielojęzykowych nazw X1      
Wysyłka cech do atrybutów sklepu 2      
Wysyłka parametrów X X X X
Wysyłka obrazków
Multistore – parowanie kartotek towarowych X X X
Multistore – zakładanie nowych kartotek   X X X
Parowanie sposobów dostawy
Parowanie płatności
Automatyczna usługa do aktualizacji stanów, cen i pobierania zamówień
Pobieranie reklamacji X X X X
Pobieranie informacji o zwrotach X X X X 3

- funkcja jest obsługiwana
X - nie dotyczy
Pusta - na ten moment funkcjonalność nie jest obsługiwana, natomiast może zostać zaimplementowana w przyszłości

1 – Magento nie ma wielojęzykowośći. Osobny język bardzo często tworzy się jako osobny multistore co jest obsłużone
2 – istnieje możliwość parowania cech dla różnych multistorów
3 – zapisywana jest tylko informacja w formacie JSON. Obsługę należy dostosować do swojej funkcjonalności