DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Instalacja i uruchomienie

Instalacja


 

Zaczynamy od pobrania dodatku. Po pobraniu, we właściwościach archiwum należy je odblokować.
Kolejnym krokiem jest wypakowanie archiwum . Sugerujemy użycie ścieżki c:\serwiswymiany\
Po wypakowaniu archiwum, instalujemy usługę. W tym celu uruchamiamy CMD jako administrator i wpisujemy polecenie
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe c:\serwiswymiany\BajtII.Serwis.exe

Teraz przechodzimy do folderu z serwisem wymiany i uruchamiamy jako administrator plik BajtII.Zarządzanie.exe. Nalezy go tylko uruchomić i zamknąć. Jest to niezbędne do uruchomienia usługi.

Po poprawnym zakończeniu instalacji należy jeszcze wykonać poniższe czynności: Serwer wymiany instaluje się w systemie Windows jako usługa i loguje się do lokalnego konta systemowego, dlatego należy jeszcze zmienić konto. W tym celu należy wejść do Panelu sterowania systemu Windows następnie w Narzędzia administracyjne potem w Usługi. Na liście należy znaleźć usługę Bajt Serwis Wymiany i kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i w menu wybrać opcję Właściwości.

Należy wybrać usługę Serwisu Wymiany, następnie w jej właściwościach, w zakładce Logowanie zaznaczamy opcję „To konto” i wpisujemy nazwę użytkownika i hasło użytkownika Windows pracującego w programie Enova (nie mylić z użytkownikiem wybieranym w programie Enova, ma być taka jak przy logowaniu do systemu Windows po włączeniu komputera). Ważne aby na komputerze w kontekście wybranego użytkownika była zainstalowana Enova z ustawionym odnośnikiem do bazy.

Istotne jest, aby użytkownik na którym pracuje usługa miał poprawnie skonfigurowane połączenie z bazą danych w programie Enova. Chodzi o plik Lista baz danych.xml w katalogu User\Dane Aplikacji\Soneta.
Niepoprawne skonfigurowanie usługi spowoduje jej nieprawidłowe działanie lub nawet uniemożliwi jej uruchomienie.W dalszej kolejności w katalogu z serwisem włączyć Zarządzanie jako administrator i na zakładce licencje pobrać licencje na mobilnego handlowca.


Biblioteki DLL dla Serwisu Wymiany

Przy uruchamianiu pliku BajtII.Zarządzanie.exe podczas wyswietlania okienka logowania mamy do wyboru zaznaczeni opcji „Używaj loadera DLL Sonety”. Jego zaznaczenie powoduje że ładowane są biblioteki DLL z bazy danych. Jednak ta opcja wymaga aby SerwisWymiany był skomplikowany z tą samą wersją enova365 z którą pracuje dana instalacja. W praktyce z reguły minimalnie te wersje potrafią się różnić i usługa może nie wystartować. Dlatego zalecamy odznaczenie tej opcji. W takim przypadku SerwisWymiany będzie ładował przy starcie dodatki DLL z podkatalogu OGÓLNE tego katalogu w którym usługa jest zainstalowana. wskazanej przy logowaniu bazy danych.

Pierwsze uruchomienie

Po poprawnym zainstalowaniu serwera wymiany, należy aplikacje skonfigurować. W tym celu uruchamiamy BajtII. Zarządzanie jako Administrator (Klikamy prawym klawiszem na ikonce i wybieramy opcja URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR). Pojawia nam się okno poniżej.

Pierwszym krokiem konfiguracji wymiany danych jest podanie katalogu w którym zainstalowana jest aktualna wersja programu ENOVA. Po wybraniu zmień katalog Enovy pojawia się okno z pytaniem czy a być wybrany katalog automatycznie, jeśli tak to wybiera się ostatni zainstalowana wesja enovy. Jeżeli wybierzemy nie to musimy wskazać ręcznie katalog. Rozwiązanie specjalne dla: zostawiamy na ogólne chyba że było implementowana specjalna fukcjonalność.


Włącz moduł lokalizacje WMS- tą opcję zaznaczamy jeżeli korzystamy z mobilnego magazyniera z lokalizacjami.
Włącz moduł numerów seryjnych- opcje do włączania numerów seryjnych w mobilnym magazynierze.
Używaj loadera sonety- w tym polu wybiera się loader-a ładownia ddl-ek. Zalecane jest używanie naszej implementacji (czy to pole należy zostawić nie zaznaczone).

Na komputerze na którym działa serwer wymiany musi być zainstalowany i skonfigurowany poprawnie program ENOVA.
Po zmianie wersji programu ENOVA należy zaktualizować tą ścieżkę i przerestartować serwis !

Wszystkie dane podawane w okienku logowania to dane „z punktu widzenia Enovy”, tzn. nazwa bazy danych nie jest nazwą na serwerze MS SQL lub MySQL, a nazwą wyświetlaną na ekranie startowym programu Enova. Tak samo nazwa i hasło użytkownika to dane operatorów skonfigurowanych wcześniej w programie Enova, a nie użytkownicy silnika bazy danych MS SQL lub MySQL.

Aktualizacja wersji programu enova365 i aktualizacja ścieżki

Po zainstalowaniu nowej wersji programu enova365 w celu poprawnego działania SerwisuWymiany konieczne jest zaktualizowanie ścieżki w której są aktualne biblioteki enova365. W tym celu uruchamiamy BajtII. Zarządzanie jako Administrator (Klikamy prawym klawiszem na ikonce i wybieramy opcja URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR). Pojawia nam się okno poniżej.

Sprawdzamy czy system wyświetla prawidłowy katalog z programem enova365. Jeśli nie zmieniamy katalog Enovy – pojawia się okno z pytaniem czy a być wybrany katalog automatycznie, jeśli tak to wybiera się ostatni zainstalowana wesja enovy. Jeżeli wybierzemy nie to musimy wskazać ręcznie katalog.
Następnie klikamy zaloguj a w konie zarządzania ZAPISZ. Po tej operacji restartujemy usługę BajtSerwis.