DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Interfejs aplikacji

Opis elementów interfejsu

Urządzenia

Musimy dodać urządzenie, które chcemy skonfigurować. Konfigurujemy poniższe pola poprzez najechanie kursorem na wartość i wpisujemy żądaną wartość.
W polu nazwa nadajemy nazwę dla urządzenia, Aktywny – możemy włączać i wyłączać możliwość łączenia się z serwisem, Port – nr portu na który jest przekierowane dane urządzenie Urządzenie – rodzaj urządzenia, które konfigurujemy, waga, urządzenie na windows mobile (HandlowiecWm) ,urządzenie na androidzie (HandlowiecA). Konfiguracja – po zaznaczeniu tego pola pojawia się nam nowa karta do konfigurowania indywidualnego danego urządzenia (trzeba kliknąć w nowy wiersz).
W sekcji wyjątki dokumentów ustawiamy definicje dla dokumentów dla wybranego urządzenia wystawianych na mobilnym urządzeniu. Czyli jest to wyjątek od dokumentów założonych w zakładce dokumenty.

Ustawienia urządzenia-

Seria – w tym miejscu w pisujemy domyślną serie którą będą numerowane dokumenty np.:”Mac”
Domyślny dokument- w tym miejscu ustalamy jaki dokument będzie tworzony domyślnie na urządzeniu mobilnym (wybieramy indeks który odnosi się do listy dokumentów, która jest widoczna dole zakładki.
Zakładka dokumenty – w miejscu schemat numerowania ustalamy jak dany dokument ma być numerowany:
???? – format kolejnego numeru dokumentu
R4- rok wystawienia dokumentu
ZN- seria dokumentu (z pola seria)
Następnie przechodzimy na zakładkę Licencje klikamy na wykupioną licencje, a następnie pobierz z WWW.