DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Licencje

Licencje

Za pomocą zakładki licencje jesteśmy w stanie pobrać automatycznie z naszego serwera zakupiona licencję która pozwoli używać program.
Po kliknięciu przycisku „licencja” zostanie automatycznie pobrana ważna licencja demo na 7 dni. Licencja serwisu wymiany jest powiązana z numerem licencji enova klienta.
Aby Serwis Wymiany poprawnie rozpoznawał licencje należy pobrać ją z enovy . W tym celu klikamy na przycisk u dołu okna.
W oknie z licencjami, po kliknięciu przycisku „licencja” pojawi się okno pozwalające wpisać ciąg znaków odpowiadającym numerowi licencji – można wprowadzić go ręcznie (jest to jednak rozwiązanie jedynie awaryjne), lub pobrać z naszego serwera (z WWW)

Okno główne licencji

Pobieranie licencji