DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Zakładka Inwentaryzacji środków trwałych

Mobilna Inwentaryzacja Środków Trwałych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar Zakładka do konfiguracji dla aplikacji Mobilne ŚrodkiTrwałe
Cecha typu tekstowego (bez słownika) do tabeli DokumentyST. Służy ona do zapisu portu urządzenia tworzącego dokument. Jeśli mamy więcej urządzeń można dzięki temu rozpoznać który dokument był tworzony z którego urządzenia.
Ścieżka z logiem danych spływających z urządzenia. Zawiera kopie komunikatów wysyłanych z urządzenia (do celów diagnostycznych).leo.