DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Zakładka Wagi

WAGA

Zakładki te służą do zachowania systemu przy współpracy z naszym oprogramowaniem na wagi z panelami dotykowymi : Waga

Zakładka – Waga Ogólne

Opcje waga

Cechy do filtrowania listy dokumentów: W tym miejscu można ustawić 2 cechy widoczne na wadze do szybkiego filtrowania dokumentów. Są to cechy typu tekstowego przypisane do dokumentu handlowego ze słownikiem. Np. Cecha 1 może zostać ustawiona jako NazwaTrasy a jej nazwa jako „Trasa”. Posortuje to dokumenty według zadanego kryterium.

Widoczność dokumentów i magazynów: Określa cechy których obecność będzie wymagana do wyświetlenia danych dokumentów z poziomu wagi. W tym miejscu można również włączyć/wyłączyć częściowo edycje zamówień oraz ZO. Cechy to cecha do definicji dokumentu handlowego (tabela: DefDokHandlowego), oraz cecha dla definicji magazynu – cechy typu warunek TAK/NIE. W konfiguracji enova365 zaznaczamy potem na TAK te definicje dokumentów i te magazyny które mają być dostępne na wagach.

Katalogi tymczasowe: Tutaj wskazujemy dowolną ścieżkę gdzie serwis wymiany zapisze pliki tymczasowe. Jest to ścieżka lokalna na komputerze na którym jest zainstalowany serwis wymiany.

Cechy do przechowywania informacji związanych z wagami: Opcje w tej sekcji tworzą powiązania między konkretnymi cechami z wagi a z tymi z Enovy.

 • ILE2 – (WYMAGANA) cecha do tabeli PozycjeDokHan typu liczba rzeczywista – przechowuje ilość faktycznie zważoną na wadze.
 • ILE3 – (WYMAGANA) cecha do tabeli PozycjeDokHan typu liczba rzeczywista – przechowuje ilość jaka była na dokumencie przed dokonaniem edycji po ważeniu
 • STAN WAŻENIA – (WYMAGANA) cecha do tabeli DokHandlowe typu tekst – wyświetla informację czy dokument został już zważony i czy ważenie zostało przez operatora wagi zakończone w pełni
 • Data spożycia – (WYMAGANA) cecha do tabeli PozycjeDokHan typu data – przechowuje informację o terminie ważności ważonej pozycji
 • ILOŚĆ DNI WAŻNOŚCI – (OPCJONALNIE) cecha do tabeli Towary typu liczba całkowita – jeżeli cecha jest uzupełniona to podczas ustawiania terminu przydatności na wadze domyślnie podpowie się datą dzisiejszą + ilość dni z cechy
 • DOKUMENT DOCELOWY – (WYMAGANA) cecha do tabeli DokHandlowe typu tekst – waga odczytuje symbol dokumentu jaki jest przekazany w cesze ZO dzięki czemu podpowiada magazynierowi przy ważeniu zamówienia jaki ma zostać utworzony dokument docelowy np. WZ 2
 • DOSTĘP DO WAGI – (WYMAGANA) cecha do tabeli Pracownicy typu warunek – określa czy dany pracownik ma być dostępny jako login na wadze.
 • HASŁO – (WYMAGANA) cecha do tabeli Pracownicy typu tekst – zawiera hasło do wagi po jakim użytkownik ma się logować do wagi.
 • OGRANICZENIE LISTY TOWARÓW – (OPCJONALNIE) cecha typu warunek do tabeli Towary – ogranicza listę towarów jakie będą wyświetlać się na wadze do tych które są oznaczone na ‘tak’
 • XDPARTIE – (OPCJONALNIE) cecha typu warunek do tabeli Towary – gdy a bazie i wadze jest skonfigurowany dodatek XDPartie oznacza towary, które nie wymagają uzupełnienia numeru partii przy przyjęciu / wydaniu.
 • OPIS POZYCJI – (OPCJONALNIE) cecha typu tekst do tabeli PozycjeDokHan – opis wpisywany przez magazyniera zapisywany jest z wagi dodatkowy
 • DODATKOWE DANE POZYCJA – (OPCJONALNIE) cecha typu tekst do tabeli PozycjeDokHan – pozwala zapisywać z wagi dodatkowe dane np. numer partii dla pozycji
 • DODATKOWA NAZWA POZYCJI – (OPCJONALNIE) cecha typu tekst do tabeli Towary – zawiera dodatkową skróconą nazwę pozycji którą można wykorzystać w wydruku etykiety jeżeli jest skonfigurowana na wadze
 • MECHANIZM BLOKADY – (OPCJONALNIE) cecha typu tekst do tabeli DokHandlowe – zawiera informację o aktualnie używanej wadze przez co blokuje dostęp do dokumentu z innych wag (Każda waga musi mieć ustawioną swoją unikalną nazwę w konfiguracji aplikacji wagi)
 • ZATWIERDZENIE DOKUMENTU – (OPCJONALNIE) – cecha typu warunek na dokumencie handlowym – jeżeli jest to pole uzupełnione to zamiast zatwierdzać dokument handlowy będzie oznaczać tą cechę na tak.


Ustawienia odnośnie pobieranych dokumentów:

 • CZY PYTAĆ O ZATWIERDZENIE – po zaznaczeniu system na wadze będzie pytał za każdym razem czy dany dokument zatwierdzić czy zapisać w BUFORZE
  • Faktury – będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii dokumenty sprzedaży
  • Wydania – będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii wydania magazynowe
  • Przyjęcia – będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii przyjęcia magazynowe
  • Zamówienia – będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii zamówienia odbiorców
  • Przesunięcia – będzie pytał tylko o dokumenty z kategorii przesunięcia magazynowe
 • CZY POBIERAĆ POZYCJE ZEROWE – jeżeli opcja zaznaczona to waga nie będzie wyświetlać pozycji z ilością 0
 • ROZWIĄZANIE DLA DOMYŚLNYCH PARTII – funkcja nie aktywna do skasowania
 • WERYFIKUJ ZGODNOŚĆ CEN – przy zapisie dokumentu jeżeli był wystawiany w relacji do zamówienia to weryfikuje czy wszystkie ceny są na dokumencie takie same jak na zamówieniuUstawienie wydruku: Pozwala określić ścieżkę gdzie pliki wydruku będą przechowywane w trakcie wystawiania dokumentu. Jest to ścieżka lokalna na komputerze na którym jest uruchomiony Serwis Wymiany.

Zakładka – Waga Konfiguracja urządzeń

Zakładka ta pozwala ustawić domyślną konfigurację na urządzeniu. Dzięki temu przy większej ilości urządzeń lub przy dodawaniu nowego urządzenia nie ma potrzeby konfigurowania każdego urządzenia osobno.

W Serwisie Wymiany ustalamy ustawienia aplikacji i na wadze wybieramy opcję Pobierz z Serwera – reszta odbywa się automatycznie.

Aby móc ustawić opcje urządzenia należy pliki: settings.xml i ZapisaneUstawienia.xml wgrać do katalogu Serwisu Wymiany do podkatalogu „Konfiguracja Wagi”.
Teraz można nacisnąć klawisz WCZYTAJ. Pojawią się dostępne opcje oraz ich aktualna wartość ustawienia.
Wszystkie wyświetlone ustawienia odpowiadają opcjom na urządzeniu. Można je poprzestawiać wg. własnych potrzeb i wymagań.
Następnie naciskam klawisz ZAPISZ na dole i ustawienia te zostaną zapamiętane oraz będą mogły być pobierane zdalnie z aplikacji Waga.