Bajt mobilny Magazynier

Dodatki dla enova 365

Ddodatek mobilny magazynier dla enova.

Aplikacja Mobilny Magazynier przeznaczona jest dla pracowników magazynu i ma na celu usprawnienie ich pracy. Dzięki przenośnym terminalom komputerowym mogą oni wykonywac swoją pracę szybciej, wydajniej oraz bez pomyłek. 

System wspiera działania pracowników magazynu w następujących czynnościach:

  • weryfikacja dokumentów - zarówno przyjęć, wydań jak i przesunięć,
  • tworzenie nowych dokumentów - WZ, PZ, MM
  • inwentaryzacja

W połączeniu z system WMS umożliwia wyeliminowanie dokumentów papierowych z magazynu. Na ekranie terminala w trakcie wydawania i przyjmowania system może wskazywać skąd towar pobrać lub gdzie towar ułożyć.