Zobacz dokumentację dodatku.


Elektroniczna wymiana danych (ang. Electronic Data Interchange, EDI) jest to transfer dokumentów z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów pomiędzy kontrahentami z wykorzystaniem serwerów przechowujących owe dokumenty.
EDI powstało aby wyeliminować wielokrotne wprowadzanie tych samych danych oraz przyspieszyć i zwiększyć dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu różnych systemów komputerowych które funkcjonują w firmach. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu.
Standardy EDI określają ściśle format przesyłanych dokumentów jednak ich wewnętrzna specyfikacja może się już różnic w zależności od kontrahentów.
Moduł BajtEDI dla enova pozwala na wysyłanie dokumentów sprzedażowych i ich korekt z enova do serwera EDI oraz pozwala pobierać Zamówienie Odbiorcy, które automatycznie są wprowadzane w systemie enova pod skonfigurowaną wcześniej definicje dokumentu (domyślnie ZO). W trakcie pobierania danych następuje łączenie klientów poprzez numer ILN a towarów poprzez kod EAN. System wszystkie rozpoznane kartoteki łączy automatycznie, natomiast w przypadku niemożliwości automatycznej identyfikacji prosi operatora o ręczne wskazanie rekordu.


Przeznaczenie

System przeznaczony jest do zautomatyzowania współpracy systemu ERP enova z wymogami elektronicznej wymiany dokumentów za pośrednictwem dostawcy usług EDI Infinite.

Obsługiwane serwery EDI:
Comarch
Infinite


Wybrane korzyści użycia EDI w firmie

przyspieszenie procesu zaciągania dokumentów zamówień do systemu enova
wyeliminowanie konieczności logowania na serwis WWW
błyskawiczna wymiana informacji
brak pomyłek przy "wklepywaniu" papierowych wersji do komputera
oszczędność papieru i tonerów
oszczędność czasu przy generowaniu elektronicznych dokumentów (potwierdzenia, WZ, FV)


Jak to działa?

Odbiorca przesyła elektronicznie zamówienie do INFINITE
Zamówienie przetworzone przez INFINITE trafia do systemu WWW, jak i na serwis np.: ftp i tu czeka na odebranie przez system enova.
Odebranie zamówienia w enova. Odbywa się to przez naciśniecie przycisku o nazwie EDI2Enova.
Po przetworzeniu dokumentu wg odpowiednich relacji możemy w kolejnym zadaniu wygenerować i automatycznie przesłać: potwierdzenie zamówienia, WZ-etkę lub fakturę
Wysyłka dokumentów odbywa się automatycznie, przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego dodatkowego oprogramowania dostarczanego przez operatora serwera EDI.