Pobierz plik najnowszej wersji dodatku Mobilny Magazynier.

Zobacz dokumentację dodatku.


Aplikacja Mobilny Magazynier przeznaczona jest dla pracowników magazynu i ma na celu usprawnienie ich pracy. Dzięki przenośnym terminalom komputerowym mogą oni wykonywac swoją pracę szybciej, wydajniej oraz bez pomyłek.


System wspiera działania pracowników magazynu w następujących czynnościach

weryfikacja dokumentów - zarówno przyjęć, wydań jak i przesunięć,
tworzenie nowych dokumentów - WZ, PZ, MM
inwentaryzacja

W połączeniu z system WMS umożliwia wyeliminowanie dokumentów papierowych z magazynu. Na ekranie terminala w trakcie wydawania i przyjmowania system może wskazywać skąd towar pobrać lub gdzie towar ułożyć.