Firma XDeft zajmuje się pełnowymiarowymi wdrożeniami programu enova w przedsiębiorstwach.

Korzystając z wiedzy doświadczonych informatyków wykorzystujemy elastyczność programu do dostosowania do potrzeb przyszłego klienta. Rozumiejąc, że wdrożenie nowego systemu informatycznego w firmie to duża zamiana organizacyjna proponujemy Państwu profesjonalne wdrożenia systemowe. Wspólnie z Państwem przeanalizujemy potrzeby firmy, dostosujemy funkcjonalność programu oraz wykorzystamy w pełnie jego możliwości. Zakładając, że wdrożenie jest procesem złożonym proponujemy Państwu zmianę oprogramowania w kolejnych etapach:
Analiza przedwdrożeniowa

Pomagamy ustalić jakie są oczekiwania przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązania informatycznego „enova”. W drodze analiz i konsultacji tworzony zostaje plan działa prowadzący do maksymalnego wykorzystania funkcji systemu. Ustalony zostaje bezpieczny harmonogram prac pozwalający na sukcesywne wprowadzanie systemu w funkcjonalność firmy.

Konfiguracja rozwiązania

Oferujemy pełny zakres usług wdrożeniowych zarówno w konfiguracji i obsługi modułów programu, jak i w całym przygotowaniu zaplecza technicznego, sprzętowego. W trakcie konfiguracji wdrożonego systemu pomagamy w dostosowaniu i zoptymalizowaniu funkcji do potrzeb każdego z użytkowników. Obsługujemy również przeniesienie danych z poprzednich systemów informatycznych. Pomagamy w podniesieniu efektywności obszaru działania firmy przez prawidłowe wykorzystanie wszystkich dostępnych przez program środków.

Szkolenia

Prowadzimy szkolenia przedwdrożeniowe na poszczególnych etapach prac na programie- by pogłębić wiedzę pracowników na temat funkcjonalności oraz wykorzystania pełnych możliwości programu. Szkolenia odbywają się w systemie grupowym w celu przekazania wiedzy w zakresie ogólnego działania programu , oraz indywidualne dla określenia potrzeb dotyczących każdego stanowiska oraz opracowaniu kierunkowego działania w danym module.

System wsparcia powdrożeniowego

W trakcie rozpoczęcia prac na nowym programie proponujemy Państwu również system wsparcia powdrożeniowego. Korzystając z wiedzy naszych konsultantów w szybki i kompetentny sposób udzielamy pomocy w nurtujących kwestiach. Pomoc z naszej strony pomaga w wejście normalny tryb pracy z programem enova. Dostarczamy również wsparcie w formie dokumentów instruktażowych, opisowych które dostarczane w formie PDF pozwalają na trwałe zachowanie materiałów szkoleniowych oraz poszerzanie wiedzy w dowolnym dla Państwa momencie.