MOBILNY MAGAZYNIER enova365

Dodatek Mobilny Magazynier stworzony został dla pracowników magazynu w celu usprawnienie ich pracy. Dzięki przenośnym terminalom komputerowym mogą oni wykonywać swoją pracę szybciej, wydajniej oraz bez pomyłek.

dodatek mobilny magazynier dla systemu enova365

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ GO W SWOIM MAGAZYNIE?

Obsługa magazynu w swym szerokim zakresie obejmuje wiele działań, które mają na celu efektywne gospodarowanie towarem, materiałami oraz procesami. Praca magazyniera opiera się przede wszystkim na przyjmowaniu, składowaniu i wydawaniu towarów.Ważnym elementem pracy w magazynie jest również kontrola stanów magazynowych oraz dokonywanie ich ewidencji w systemie magazynowym. Aby usprawnić działanie magazynu powstał dodatek Mobilny Magazynier dla systemu enova365. Dzięki zaimplementowaniu go w przedsiębiorstwie zwiększa się efektywność i wydajność magazynu poprzez sprawniejszą obsługę zamówień. Wyeliminowane zostają również błędy, co z kolei ma niewątpliwy wpływ na oszczędności i optymalizację kosztów.

Mobilny Magazynier jest dodatkiem działającym na systemie Android.

MAGAZYN

Ułatwia działania magazyniera, poprzez dostarczanie informacji o towarach i ilości. Usprawnienie intwentaryzacji.

TOWAR

Pełna kontrola nad zatowarowaniem i dynamiczny obieg dokumentów wraz z weryfikacją stanów magazynowych.

Dodatek Mobilny magazynier Enova365 działający na kolektorze Zebra

Poznaj dodatek MOBILNY MAGAZYNIER

Dodatek Mobilny magazynier Enova365 działający na urządzeniu mobilnym

Możliwości dodatku MOBILNY MAGAZYNIER

JAKIE OTRZYMASZ KORZYŚCI?

Magazynier dzięki dodatkowi ma możliwość, z poziomu urządzenia z Androidem, bezpośredniego tworzenia nowych dokumentów oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Mobilny program do obsługi magazynów umożliwia również edytować istniejące dokumenty lub tworzyć powiązania. Moduł posiada opcję pozwalającą magazynierowi wyszukać towar – po nazwie i kodem oraz na zmiany lokalizacji towaru w magazynie.

CO ZYSKUJESZ?

Jak dodatek Mobilny Magazynier usprawni działania pracowników magazynu?

UNIWERSALNOŚĆ

Z poziomu aplikacji możesz weryfikować dokumentację - od przyjęć aż po przesunięcia towarów

INFORMACJE

Dodatek mobilny magazynier pozwala na tworzenie nowych dokumentów WZ, PZ, MM.

INTEGRALNOŚĆ

Aplikacja umożliwia połączenie z dodatkiem WMS, dzięki czemu można całkowicie wyeliminować dokumentację papierową

SZYBKOŚĆ

Program do obsługi magazynu pozwala na przeprowadzanie inwentaryzacji w dużo szybszy i łatwiejszy sposób

WYGODA

Na ekranie terminala widać wszystkie informacje odnośnie towaru - skąd należy go pochodzi i gdzie ułożyć dla optymalnego zagospodarowania magazynu

CO ZYSKUJESZ?

Jak dodatek Mobilny Magazynier usprawni działania pracowników magazynu?

UNIWERSALNOŚĆ

Z poziomu aplikacji możesz weryfikować dokumentację - od przyjęć aż po przesunięcia towarów

INFORMACJE

Dodatek mobilny magazynier pozwala na tworzenie nowych dokumentów WZ, PZ, MM.

INTEGRALNOŚĆ

Aplikacja umożliwia połączenie z dodatkiem WMS, dzięki czemu można całkowicie wyeliminować dokumentację papierową

SZYBKOŚĆ

Mobilny magazynier pozwala na przeprowadzanie inwentaryzacji w dużo szybszy i łatwiejszy sposób

WYGODA

Na ekranie terminala widać wszystkie informacje odnośnie towaru - skąd należy go pochodzi i gdzie ułożyć dla optymalnego zagospodarowania magazynu

funkcje podstawowe dodatku

Dodatek wspiera pracę magazynu poprzez ułatwienie procesu zarządzania dokumentacją i zatowarowaniem. Aplikacja rekomendowana jest dla kolektorów z systemem Android, ze względu na możliwość skanowania kodów towarów, co znacznie usprawnia wszystkie operacje.

Dodatek Mobilny magazynier Enova365 działający na kolektorze Zebra
Dodatek Mobilny magazynier Enova365

ekran główny

etykiety
100%

Ekran główny aplikacji podzielony został na kilka kategorii. Magazynier szybko może wybrać, czy chce utworzyć nowy dokument, przeprowadzić weryfikację dokumentów, zmienić lokalizację towaru, wyszukać towar,  otworzyć magazyn lub użyć skanera kodów.

nowy dokument

listy zbiorcze
100%

Definicje i magazyny konfigurowane są w Enova365, dzięki czemu pracownik przy tworzeniu nowego dokumentu wybiera jego kierunek (rozchód RW lub WZ) oraz magazyn w którym dokument wystawia. Po poprawnym uzupełnieniu i zatwierdzeniu dokument zostaje przesłany do systemu enova365.

weryfikacja

pobieranie statusów
100%

Za pomocą weryfikacji pracownik może otworzyć istniejący dokument, a następnie poprawić ilości z poziomu kolektora i wyeksportować do Enova365. Możliwe jest także wystawienie nowego dokumentu w relacji ( z ZO pobrać ilości do wydania i w relacji do niego wystawić WZ2). Komunikacja odbywa się za pomocą API.

Program do obsługi magazynów

informacje techniczne

Dodatek Mobilny Magazynier dla systemu enova365 jest rozwiązaniem, które pracuje w trybie online. Aplikacja na terminalu, kolektorze nie przechowuje danych i aby wszystko mogło prawidło się zapisać w systemie enova365 musi być połączenie z bazą programu. Niezwykle istotne jest, aby cały obszar magazynu miał dostęp do sieci WIFI. Komunikacja danych odbywa się za pomocą instalowanego na serwerze oprogramowania Serwis Wymiany, które które za pomocą protokołu TCP/IP komunikuje się z urządzeniem, a z enova365 za pomocą API.