DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Aplikacja zarządzająca

Aplikacja ZARZĄDZANIE

Konfiguracje dodatku przeprowadzamy z poziomu enovy oraz zewnętrznej aplikacji dostepnej w katalogu z dodatkiem.

Uruchamiamy aplikację B2BZarzadzanie.exe. Aplikacja odczyta wszystkie dostepne bazy na podstawie lokalnego pliku lista_baz_danych.xml. Po wybraniu właściwej wpisujemy dane logowania(można uprzednio utworzyć osobnego użytkownika najlepiej z pełnymi uprawnieniami). Ostatnim krokiem jest wskzazanie katalogu z enovą. Przy podnoszeniu wersji należy pamiętac by zmodyfikować tą ścieżkę do najnowszej wersji.

Jeśli pojawi się problem z logowaniem może to oznaczać ,że :
– wersja enovy jest niezgodna z dodatkiem
– w bazie są inne rozszerzenie modyfikujące tabele enovy lub użyte w taskach/cechach algorytmicznych. Takie dodatki należy wrzucić do folderu C:\Program Files\Common Files\Bajt\Assemblies


Po uruchomieniu zarządzania, definiujemy link do systemu B2B, login, hasło oraz port na którym odbywać będzie się komunikacja.
Wskazany port należy odblokować w Firewallu i przekierować na routerze z zewnętrznego na wewnętrzny.

 

Pozostałe zakładki pozwolą uruchomić wcześniej zainstalowane usługi oraz pobrać licencję.
Po wszystkim zapisujemy ustawienia i zamykamy aplikację.

Uwaga jeśli serwis B2B już był skonfigurowany i zostały wprowadzone jedynie zmiany wymagany jest restart usług by zostały one pobrane.