DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Opisy towarów

Za tworzenie szablonów opisów towarów odpowiada dll „XDDescriptions”, będąca jednym z plików wchodzących w skład dodatku.
W Opcjach enovy w drzewku X DEFT znajduje się osobna pozycja „Opisy Towarów”.
Z tego poziomu można dodać nowy szablon, aby go edytować należy kliknąć 2 razy jego nazwę na liście. Spowoduje to otwarcie edytora html.
Tak jak nadmienialiśmy wcześniej, w kartotece towarów można będzie narzucić domyślny szablon lub napisać osobny dla konkretnego towaru.Z poziomu tej zakładki można również skonfigurować uporządkowane wyświetlanie cech.
Na kartotece towaru pojawi się nowa pozycja w której będzie można wyświetlić jedynie konkretne cechy. Rozwiązanie to staje się niezwykle przydatne gdy cech w enovie jest kilkadziesiąt i zamist wszystkich można wyświetlić konkretne dla danej grupy towarów.
W konfiguracji możemy dodać konkretną kategorię cech i wybrać te cechy które są dla nas wskazane.