DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Konfiguracja aplikacji

Zakładka: dokumenty

W pierwszym polu wybieramy którego dokumentu będzie dotyczyć konfiguracja. Standardowo mamy 4 dokumenty. Domyślnie są to: Faktura, Przyjęcie zewnętrzne, Zamówienie odbiorcy, Kontroling. Na każdym dokumencie możemy ustawić:

 • NAZWA: Nazwa dokumentu która będzie się wyświetlać w menu i na wydrukach
 • KOD: Symbol dokumentu – może być także widoczny w numeracji – np. FV albo ZO
 • NUMERYCZNY TYP: pole wewnętrzne nie podlega edycji
 • SCHEMAT NUMERACJI: pozwala ustawić jak będzie wyglądać numeracja dokumentu. Można używać dowolnych znaków alfanumerycznych oraz symboli: #ZN jest to seria z zakładki ogólne ustawień, powinna być unikatowa dla każdego urządzenia w firmie #R2 #R4 rok 4 cyfory lub 2 cyrowy #M miesiąc ???? znaki zapytania są zamieniane na numer kolejny, ilość znaków zapytania określa ile zer z przodu zostanie dodanych. Przykładowo FV/#ZN/????/#R4 zostanie zamienione na FV/Przeds1/0001/2018 (dla serii Przeds1). Ważne aby schemat numeracji w enova i na urządzeniu były ustawione w taki sam sposób inaczej będą się różnic.
 • STANY MAGAZYNOWE:określa jak na urządzeniu dokument wpłynie na stan magazynowy. Może być towar dodany (np. dla przyjęć) odjęty (dla wydań/sprzedaży) lub nie wpływać na stan.
 • CZY MOŻLIWA EDYCJA: określa poziom uprawnień do edycji już wystawionego dokumentu. Można zablokować aby dokument już wydrukowany lub wysyłany do enova365 nie był możliwy do edycji.
 • DOMYŚLNY MAGAZYN: jeśli mamy skonfigurowane wystawianie dokumentów na wielu magazynach system pozwala ustawić domyślny magazyn który się podpowie dla nowego dokumentu.
 • TWORZENIE AUTOMATYCZNYCH KP: określa czy przy zatwierdzeniu dokumentu który jest płacony gotówką system automatycznie utworzy KP.
 • BLOKADA STANÓW UJEMNYCH: nie pozwoli wystawić dokumentu jeśli na urządzeniu nie będzie dostępnych stanów.
 • DRUKUJ PRZY ZATWIERDZANIU: automatycznie wywołuje wydruk po zatwierdzeniu dokumentu.
 • POZWALAJ NA ZEROWĄ ILOŚĆ POZYCJI: pozwala zapisać pozycję dokumentu z ilością = 0.
 • POZWALAJ NA ZEROWĄ CENĘ POZYCJI: pozwala zapisać pozycję dokumentu z ceną = 0.
 • SUMOWANY W ANALIZIE: określa czy dokument jest sumowany w obrocie w zakładce ANALIZY w głównym menu.
 • NIE POZWALAJ NA PUSTY OPIS POZYCJI: nie pozwala zatwierdzić pozycji jeśli nie jest wypełniony opis.
 • NIE POZWALAJ NA PUSTY OPIS DOKUMENTU: nie pozwala zatwierdzić dokumentu jeśli nie jest wypełniony opis.
 • AUTOMATYCZNIE FISKALIZUJ DOKUMENT: przy zatwierdzaniu dokumentu automatycznie fiskalizuje dokument na drukarce fiskalnej.
 • OBLICZAJ VAT OD BRUTTO: domyślnie system wylicza VAT od sumy netto, po zaznaczeniu tej opcji robi to od netto.
 • POKAŻ KOMUNIKAT O STANIE ROZRACHUNKÓW: po wybraniu kontrahenta wyświetla komunikat jeśli sa nierozliczone rozrachunki.
 • BLOKUJ SPRZEDAŻ PRZETERMINOWANYCH: Nie pozwala zatwierdzić dokumentu jeśli kontrahent ma nierozliczone i przeterminowane rozrachunki.
 • POKAŻ CENĘ MIN/MAX: pokazuje na pozycji dokumentu jaka jest cena minimalna i maksymalna dla towaru.
 • POKAŻ CENĘ ZAKUPU: wyświetla cenę zakupu towaru (może ona być skonfigurowana po stronie Serwis Wymiany i nie koniecznie musi być faktyczną ceną zakupu- może być np. powiększona o marżę minimalna założona przez firmę).
 • NIE POZWALAJ NA DOKUMENT BEZ POZYCJI: nie pozwala zapisać dokumentu bez żadnej pozycji.
 • DOKUMENT WYMAGA MAGAZYNU: przy pracy z wieloma magazynami nie pozwala zapisać dokumentu jeśli magazyn nie został na dokumencie wybrany.
 • PYTAJ O MAGAZYN PRZED DOKUMENTEM: przy wystawianiu nowego dokumentu zaczyna się od wyboru magazynu.
 • DOKUMENT JEST MM: umożliwia wybrania na dokumencie 2 magazynów – źródłowego i docelowego.