DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Opis zakładek

Opis zakładek

W poniższej sekcji znajdują się opis poszczególnych funkcji zawartych w zakładce konfiguracji

Ogólne

Tutaj ustawiamy najważniejsze parametry czyli adres Serwis Wymiany, który zapewnia komunikację z enova365.

  • Adres serwisu: adres IP lub nazwa DNS komputera na którym działa Serwis Wymiany
  • Port serwisu: port TCP na którym odbywa się komunikacja z Serwis Wymiany – ważne żeby każde urządzenie miało OSOBNY UNIKATOWY PORT !!!
  • Magazyn Dom: domyślny magazyn do wystawiania nowych dokumentów
  • Ustaw Tarę 2: ustawienie lda przycisku T2 w panelu wagowym – pozwala ustawić tarę użytkownika
  • Zmieniaj wagę:
  • Typ używanej wagi: określa sterownik wagowy który będzie używany, jest on zależny od producenta urządzenia
  • Kolumna partii: jeśli używany jest moduł PartieXD wyświetla kolumnę z partiami

Klawiatura

Pozwala określić jaka klawiatura wirtualna będzie używana. Jeśli zaznaczymy „Używaj wbudowanej” będzie to klawiatura dostarczona przez firmę X DEFT wraz z wagą.
Można opcjonalnie wybrać „Używaj zewnętrznej” – wskazujemy wtedy plik wykonywalny (najczęściej .exe) który jest uruchamiany kiedy potrzebna jest klawiatura.

Zakładki

 
Określa które zakładki są widoczne na wadze. Przykładowo jeśli w firmie nie będą robione MM to należy ukryć tą zakładkę.

 

Drukarka

Dane firmy

Kody Kreskowe

Partia

Partie proste

Kompletacje