DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Konfiguracja w enova365

Konfiguracja

W celu ustawienia opcji i skonfigurowania działania Apilo należy wejść w opcjach do zakładki:

X DEFT\Apilo\Dane do logowania wypełniamy:

 • Adres Api (endpoint)
 • Acces Token
 • Acces Token ważność
 • Refresh Token
 • Refresh Token ważność
Apilo - towary

Ustawienia na pierwszej zakładce określają podstawowe parametry.

Dodatek Apilo ma wbudowane cechy, które są wykorzystywane w integracji między systemami. Możemy je wykorzystać jak również korzystać z już istniejących w bazie jeśli mają takie samo zastosowanie.

Konfiguracja Podstawowa:

 • Jeśli w bazie nie mamy już cech, które chcemy użyć – najłatwiej jest skorzystać z funkcji „Generuj cechy”. Założy ona definicje cech niezbędne do prawidłowego działania i podepnie je w konfiguracji.
 • Cecha dostępny Apilo – musi być oznaczona jeśli chcemy wysłać informacje o towarze (nazwę, cenę, ilości itd.), jeśli kartoteki już są powiązane a cecha jest odznaczona (wyłącza towar z aktualizacji, powiązany z Apilo oznacza się sam po wysłaniu towaru lub parowaniu),
 • Podstawowa cena towaru – ustawienie definicji ceny, która będzie wysyłana do Apilo z enova365 (cena podstawowa),
 • Jako SKU wysyłaj – kod SKU, po którym nastąpi powiązanie pomiędzy towarami oraz ich aktualizacja.
 • Jako oryginalny kod wysyłaj – ID

 

Konfiguracja cenników:

Stosujemy kiedy korzystamy z  kilku cen w enova365.  Np. dla kanału Allegro w systemie enova365 zdefiniowana jest cena sprzedaży  o nazwie „cena 3” a dla Empik „cena1”.

Konfigurujemy cenniki w Apilo/Towary i usługi/Cenniki

 • Pobieramy cenniki z Apilo – każda zdefiniowana cena w enova przypisana jest do poszczególnych typów zamówień a następnie kanałów sprzedaży, w tym polu wskazujemy, którą cenę aktualizujemy z Apilo.
 • Pole „Cena” to cena w enova365 – która podpięta jest do konkretnej definicji ceny na formularzu zamówienia (w konfiguracji narzędzia/opcje/handel/definicje dokumentów/wszystkie/zamówienia od odbiorców/ZO zakładka ogólne – domyślna cena),
 • Aktywny oznacza, że ten cennik ma być aktualizowany /Przypisz – zapisuje wprowadzone zmiany. Cenniki należy utworzyć w Apilo: Towary i usługi/Cenniki.

Powyższa konfigurację wykonujemy raz dla kanału sprzedaży. Przy dodaniu nowych platform w Apilo czynność należy powtórzyć dla nowego kanału sprzedaży.

Dzięki powiązaniu cen i cenników: system aktualizuje ceny pomiędzy Apilo a enova.