DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Obsługa po stronie Saldeo

SALDEO

Na obrazie przedstawione zostały sekcje w panelu administratorskim. Opisane zostaną te, z których aktualnie korzysta się podczas odczytywania oraz pobierania dokumentów.

  • Firmy/ Lista firm – sekcja widoczna na obrazie (Rys. 8), znajdują się tutaj dodane przez administratora firmy. Można je dodać klikając w przycisk „Dodaj”, użytkownik przekierowany zostanie na stronę, na której należy uzupełnić dane potrzebne do założenia nowej firmy, można również zaimportować plik excel z danymi firmy – „Importowanie firmy” (po przejściu do strony Importowanie firm można znaleźć jak powinien wyglądać przykładowy plik excel) lub wprowadzić rachunki ZUS.
 

Firmy są potrzebne do weryfikowania, dla której firmy należy dany dokument.

  • Firmy/ Baza kontrahentów – tu znajduje się lista kontrahentów, którzy są odczytani przez SALDEO z nowego dokumentu lub dodani przez użytkownika.
  • Dokumenty/Lista dokumentów – sekcja zawiera listę dodanych przez użytkownika dokumentów.

Dzieli się na trzy działy:
– w pierwszym znajdują są filtry dla wyświetlanych dokumentów dotyczące firmy, miesiąca oraz roku. Na przykładowym obrazie wyświetlane są dokumenty dla firmy X DEFT za miesiąc Styczeń i rok 2021.
– kolejny dotyczy filtrów zaawansowanych, przygotowane zostały już filtry pod Sprzedaż, Zakupy, Pozostałe oraz Inny, można również nadać własne filtry, wybierając odpowiednie wartości parametrów. 

– Dokumenty za dany miesiąc – znajduje się tu lista dodanych dokumentów.