DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Lista inwentaryzacji

Lista wyświetla wszystkie arkusze inwentaryzacyjne zapisane w pamięci urządzenia. Użytkownik ma możliwość poprzez kliknięcie na wybranym arkuszu podglądnięcie wprowadzonym na nich pozycji. Jeżeli arkusz znajduje się w statusie „Szkic” lub jest zezwolona edycja w opcjach na wyższym poziomie to będzie mógł też edytować arkusz inwentaryzacyjny. Z poziomu listy można też próbować wysyłać dokumenty nawet jeżeli były już wysyłane. Wystarczy na odpowiednim arkuszu przytrzymać palcem i w momencie rozwinięcia się menu wybrać „Wyślij dokument”.