DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Znane problemy

Jeżeli wystepują problemy z synchronizacją, nalezy zamknąc usługę B2BSerwisZadania , następnie wyczyścić zawartość folderu temp (definionway w konfiguracji). Po uruchomieniu usługi zostanie ona zsynchronizowana ponownie.