DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Porównanie funkcjonalności

UWAGA: Ta strona z uwagi na jej konstrukcję, może niepoprawnie wyświetlać się na urządzeniach mobilnych. Umożliwiamy więc pobranie piku w formacie PDF.

„√” – funkcja jest obsługiwana

„X” – nie dotyczy

Pusta – na ten moment funkcjonalność nie jest obsługiwana, natomiast może zostać zaimplementowana w przyszłości

Prestashop

Magento

Shoper

SkyShop

IAI

Pobieranie zamówień

Wysyłka statusów zamówień

 

Zakładania kartotek prostych na podstawie towarów z enovy

Zakładania kartotek kombinacji/wielowariantowości towarów

(np. rozmiary S , M, L)

   

Tworzenie kontrahentów na podstawie danych kontrahenta
z zamówienia

Parowanie istniejących towarów ze sklepu z towarami w enovie

Automatyczne parowanie towarów jeśli index (Prestashop) lub SKU(Magento 2) odpowiada kodowi lub id w enovie (dotyczy tylko towarów prostych nie kombinacji)

X

X

X

Tworzenie nowych towarów w enovie na podstawie produktów
 ze sklepu

    

Aktualizacja cen

Aktualizacja cen promocyjnych

 

  

Aktualizacja stanów

Aktualizacja ilości i cen kombinacji (jeśli nie dało się ich wysłać z enovy i zostały stworzone na sklepie i sparowane)

Aktualizacja opisów z enovy

 

Wybór kategorii podczas wysyłki nowego towaru

Obsługa wielojęzykowych nazw

1

   

Wysyłka cech do atrybutów sklepu

2

   

Wysyłka parametrów

X

X

X

X

Wysyłka obrazków

Multistore – parowanie kartotek towarowych

X

X

X

Multistore – zakładanie nowych kartotek

 

X

X

X

Parowanie sposobów dostawy

Parowanie płatności

Automatyczna usługa do aktualizacji stanów, cen i pobierania zamówień

Pobieranie reklamacji

X

X

X

X

Pobieranie informacji o zwrotach

X

X

X

X

31 – Magento nie ma wielojęzykowości. Osobny język bardzo często tworzy się jako osobny multistore co jest obsłużone

2– istnieje możliwość parowania cech dla różnych multistorów

3 – zapisywana jest tylko informacja w formacie JSON. Obsługę należy dostosować do swojej funkcjonalności