DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Zakładki lokalizacji na dokumentach handlowych

Dokumenty przyjęcia

Na każdym dokumencie magazynowym o kierunku PRZYCHÓD jest zakładka DANE LOKALIZACJI – pokazuje ona gdzie obecnie znajdują się towary przyjęte tym konkretnym dokumentem przyjęcia. Zakładka pokazuje tylko zasoby które są na stanie.

Domyślnie towar z dokumentu przyjęcia trafia na domyślną lokalizację przyjęcia którą ustawia się w konfiguracji programu (punkt 4.2).

Przykładowo jeśli mamy lokalizację nazwaną Strefa Przyjęć o kodzie PRZ to w momencie utworzenia nowego dokumentu który przyjmuje na stan wszystkie pozycje tego dokumentu znajdą się na pozycji PRZ.

W konfiguracji programu można także określić czy system pozwala na zmianę lokalizacji dokumentów przyjęcia w Buforze czy tylko zatwierdzonych dokumentów.

Dokumenty wydania

Podobnie jak na dokumentach przyjęcia – dokumenty wydań magazynowych także mają zakładkę DANE LOKALIZACJI. Tutaj jednak system wskazuje skąd należy pobrać towar.

Pozycji lokalizacji może być więcej niż pozycji dokumentu jeśli ten sam towar leży w wielu różnych miejscach – przykładowo mamy jedną pozycję dokumentu WZ:

Jednak jeśli spojrzymy na zakładkę DANE LOKALIZACJI okaże się że tam jest 4 pozycje, ponieważ towar leży na wielu lokalizacjach:

Suma ilości na zakładce lokalizacji jest zgodna z ilością na pozycji dokumentu.

Informacja o lokalizacjach z których należy pobrać towar może być wydrukowana np. na dokumencie WZ lub przekazana na kolektor i wyświetlona magazynierowi.

Kwestie doboru z jakich lokalizacji pobrać jakie ilości i jak posortować listę lokalizacji można ustawić w opcjach programu (punkt 4.2).

Przykładowo można skonfigurować program żeby w pierwszej kolejności pobierał z lokalizacji które w pełni pokrywają wydanie pozycji – czyli jeśli towar leży w 5 lokalizacjach po 1 szt w każdej a w 6 lokalizacji leży 10 sztuk – to jeśli będę chciał wydać 5 szt – system może podpowiedzieć żeby podejść do ostatniej lokalizacji i tam w jednym miejscu skompletować wszystkie towary zamiast kazać chodzić do 5 lokalizacji i brać po 1 towarze.