DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Funkcje dodatkowe

Funkcje dodatkowe

W prawym górnym rogu aplikacji znajduje się klawisz oznaczony 3 kropkami który rozwija menu dodatkowych funkcji.

Po jego naciśnięciu rozwija się Menu z opcjami dodatkowymi.

  • POBIERZ – pobieranie danych z enova365 
  • KONFIGURACJA – funkcje konfiguracyjny – w tym połączenie z SerwisemWymiany. Więcej w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.
  • POBIERZ NOWĄ WERSJĘ – aktualizacja aplikacji na kolektorze za pomocą lokalnego SerwisuWymiany – więcej w punkcie 3
  • ZMIEŃ HASŁO – umożliwia zmianę lokalnego hasła na urządzeniu dla aktualnie zalogowanego magazyniera
  • USUWANIE DANYCH – pozwala na wyczyszczenie lokalnej bazy danych na kolektorze. Opcja używana jeśli aplikacja zachowuje się w nieprawidłowy sposób – należy wyczyścić dane i pobrać je ponownie na świeżo z enova365
  • WYLOGUJ – wylosowuje na kolektorze aktualnie zalogowanego magazyniera
  • INFO – wyświetla informacje techniczne – info w dalszej części instrukcji
Funkcja POBIERZ

 Funkcja ta służy do pobierania z enova365 aktualnych danych oraz konfiguracji programu. Po uruchomieniu system pokaże jakie dane możemy pobrać.

Można pobrać tylko pojedyncze typy danych – lub zaznaczyć na dole opcję WYBIERZ WSZYSTKO – wtedy zostaną zaznaczone wszystkie opcje.

Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od konfiguracji – przykładowo jeśli w konfiguracji systemu jest zablokowane pobieranie kartotek kontrahentów do lokalnej bazy kolektora – opcja ta w ogóle nie wyświetli się do zaznaczenia.

Po poprawnym pobraniu danych system pokaże podsumowanie z informacją ile rekordów jakiego typu zostało pobrane.

Konfiguracja

 W opcji ustawień dostępne jest podmenu które pozwala na wybranie dodatkowych opcji:

  • POŁĄCZENIE Z SERWEREM – dane do połączenia z SerwisemWymiany, adres IP i port komunikacji
  • ZMIEŃ LUNCHER – funkcja wywołuje systemowe opcje Androida które pozwalają ustawić aplikacje która jest uruchamiana po starcie systemu. Domyślnie jest to interfejs z pulpitem androida. Jeśli przestawimy luncher na aplikację MobilnyMagazynier to będzie ona automatycznie uruchamiana po restarcie urządzenia i nie będzie się dało z niej wyjść.
Pobierz nową wersję

 W większości przypadków na magazynie urządzenia typu kolektor ze względów bezpieczeństwa są odcięte od dostępu do Internetu. Dlatego też nie ma możliwości aktualizacji ze sklepu Google Play. W takich przypadkach można skorzystać z wewnętrznego mechanizmu aktualizacji – w konfiguracji SerwisuWymiany podpina się plik APK z instalatorem nowej wersji i na kolektorze można właśnie za pomocą tej funkcji uruchomić aktualizację aplikacji.

Po jej uruchomieniu zostanie pobrany aktualny instalator na urządzenie i aplikacja zapyta czy uruchomić instalację.

Aby instalator mógł się uruchomić w ustawieniach systemowy systemu Android należy dopuścić uruchamianie instalatorów przez aplikację MobilnyMagazynier.

Po zatwierdzeniu system zainstaluje nową wersję, zamknie aktualną i zaproponuje otworzenie nowej wersji.

INFO

 Funkcja ta wyświetla okienko z informacjami technicznymi mogącymi się przydać podczas pomocy technicznej – są to między innymi aktualny adres IP kolektora i unikatowy identyfikator urządzenia.