DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Instalacja

Serwis załączany do dodatku XDeftKurierzyMulti pozwala na wysyłanie mailowych powiadomień do klientów o nadanych do nich paczkach. W mailu można zamieścić takie informacje jak kurier realizujący wysyłkę lub numer przesyłki wg której można śledzić paczkę. Usługa pozwala też na pobieranie aktualnych statusów paczek na dokumentach w enova.

Instalacja

Należy we właściwościach pliku odblokować paczkę z plikami. Kopiujemy całość do wybranego przez nas folderu na serwerze np.: KurierzySerwis. Następnie musimy zainstalować usługę przy pomocy narzędzia installutil.exe. Uruchamiamy konsole jako administrator i wpisujemy polecenie:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe C:\KurierzySerwis\SerwisStatusyPaczek.exe

Po poprawnym zakończeniu instalacji należy jeszcze wykonać poniższe czynności: Serwis kurierów instaluje się w systemie Windows jako usługa i loguje się do lokalnego konta systemowego, dlatego należy jeszcze zmienić konto. W tym celu należy wejść do Panelu sterowania systemu Windows następnie w Narzędzia administracyjne potem w Usługi. Na liście należy znaleźć usługę „Serwis Kurierzy” i kliknąć na niej prawym klawiszem myszy i w menu wybrać opcję Właściwości.
Należy wybrać usługę Serwis Kurierzy, następnie w jej właściwościach, w zakładce Logowanie zaznaczamy opcję „To konto” i wpisujemy nazwę użytkownika i hasło użytkownika Windows pracującego w programie Enova (nie mylić z użytkownikiem wybieranym w programie Enova, ma być taka jak przy logowaniu do systemu Windows po włączeniu komputera). Ważne aby na komputerze w kontekście wybranego użytkownika była zainstalowana Enova z ustawionym odnośnikiem do bazy.
Istotne jest, aby użytkownik na którym pracuje usługa miał poprawnie skonfigurowane połączenie z bazą danych w programie Enova. Chodzi o plik Lista baz danych.xml w katalogu User\Dane Aplikacji\Soneta.
Niepoprawne skonfigurowanie usługi spowoduje jej nieprawidłowe działanie lub nawet uniemożliwi jej uruchomienie.

W dalszej kolejności należy włączyć program enova na tym samym urządzeniu poprzez „Uruchom jako administrator”, zalogować się i wejść do Opcji. W opcjach w „X DEFT\KurierzyMULTI\Dane dla usług windowsowych” należy wprowadzić informację o bazie, oraz wprowadzić dane konta enova jakim usługa będzie logować się do bazy oraz katalog enova z aktualną wersją bazy.