DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Lista urządzeń

Lista urządzeń zawiera wszystkie urządzenia skonfigurowane w SerwisieWymiany niezależnie od typu. Tak więc na jednej liście możemy widzieć Wagi, Kolektory magazynowe i telefony handlowców.

Dodawanie nowego urządzenia odbywa się za pomocą klawisza „Wprowadź nowe urządzenie” nad listą.

Usuwanie urządzenia

Otwarcie ustawień urządzenia następuje przez dwukrotne klikniecie myszką w wybrane urządzenie.

Na urządzeniu niezależnie od jego typu możemy wybrać:

  • NAZWA – unikalna nazwa danego urządzenia – pozwala zidentyfikować urządzenie
  • NAZWA SERWERA – jest to pole opcjonalne. Przy dużych instalacjach można uruchomić kilka instancji SerwisuWymiany lub uruchomić je na różnych serwerach w celu skalowania – wtedy każda instancja usługi ma unikalna nazwę do której można się odwołać – pozwala to decydować które urządzenie pracuje na której instancji usługi.
  • PORT KOMUNIKACJI – każde urządzenie ma jeden dedykowany port do komunikacji. Może to być dowolny port jeśli jest wolny. Sugerujemy użycie wysokich portów – standardowo przypisujemy porty powyżej 10 000 – np. 10401
  • PROFIL USTAWIEŃ – definiuje jakiego rodzaju jest to urządzenie – profile konfiguruje się w punkcie: 1.1
  • AKTYWNY – definiuje czy usługa na porcie danego urządzenia jest aktywna.