DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Operacje na lokalizacjach

Zmiana lokalizacji

Zmianę lokalizacji domyślnie na magazynie wykonuje się za pomocą kolektorów – jednak w samym programie także istnieje możliwość zmiany lokalizacji. Zmianę tą można dokonywać w wielu miejscach:

  • Na otwartej formatce lokalizacji – na zakładce zasoby (punkt 6.2)
  • Na folderze wszystkich zasobów lokalizacyjnych (XDEFT Lokalizacje\Zasoby) – punkt 6.1
  • Na otwartej kartotece towaru – na zakładce Magazyn\Dane lokalizacji (punkt 5.3)
  • Na dokumencie magazynowym na zakładce DANE LOKALIZACJI (punkt 9)

Zmiana lokalizacji odbywa się przez zaznaczenie zasobu lub lokalizacji i wybranie z menu CZYNNOŚCI funkcji ZMIANA LOKALIZACJI ZASOBU lub wybierając guzik o tej samej bazie na belce narzędziowej nad listą:

Po wywołaniu tej czynności pokaże się nam okienko z parametrami zmiany lokalizacji.

Widzimy w nim pola:

  • PRZENIEŚ Z – jest to informacja o źródłowej lokalizacji na której aktualnie towar się znajduje i pole to jest tylko do odczytu informacyjnie – nie da się zmienić jego zawartości
  • PRAZENIEŚ NA – tutaj wybieramy lokalizację docelową, można ją wybrać z listy lub wpisać z klawiatury
  • W ILOŚCI – domyślnie podpowiada się pełna ilość aktualnie będąca na lokalizacji źródłowej – możemy ją zmniejszyć co spowoduje rozbicie zasobu na 2 różne lokalizacje. Przykładowo mam 3 sztuki na lokalizacji źródłowej i chcę przenieść tylko 1 szt na inną lokalizację.

Po wypełnieniu tych parametrów klikamy klawisz PRZENIEŚ – a następnie ZAPISZ I ZAMKNIJ.

Samo kliknięcie PRZENIEŚ bez ZAPISZ I ZAMKNIJ lub samego ZAPISZ I ZAMKNIJ bez wcześniejszego kliknięcia klawisza PRZENIEŚ nie przyniesie efektu i towary nie zmienią lokalizacji.

Po wykonaniu przeniesienia w tabelce pod parametrami zmienią się dane – dotychczasowa lokalizacja i ilość na niej się zaktualizują a nowa pozycja się pojawi.