DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Licencje

Aby usługa działała prawidłowo należy pobrać licencje dla poszczególnych rozwiązań. Rozróżniamy 2 rodzaje licencji:

  • DEMO
  • Komercyjna

Licencja DEMO dla nowego klienta założy się automatycznie na 7 dni. Istnieje możliwość przedłużenia tego okresu kontaktując się z nami. Licencja DEMO ma PEŁNĄ funkcjonalność a jednym ograniczeniem jest czas.

Licencję komercyjna można pobrać Online z naszych serwerów po jej zakupieniu. W licencji komercyjnej parametry określają do jakich modułów klient wykupił dostęp lub na jak wiele urządzeń/użytkowników/dostępów. Licencje komercyjna ma także określoną datę do kiedy można bezpłatnie pobierać aktualizacje.

W celu pobrania licencji klikamy dwukrotnie myszką w interesujące nas rozwiązanie na liście:

Po dwukrotnym kliknięciu otworzy się okienko szczegółów licencji – jeśli licencja dla tego modułu nie była jeszcze pobierana wszystkie pola są puste.

Klikamy klawisz „Pobierz z WWW” (wymagany jest dostęp do Internetu). Jeśli komunikacja przebiegnie prawidłowo wyświetli się data aktualizacji oraz klucz aktywacyjny. 

 

UWAGA!!!
Należy pamiętać o zapisaniu konfiguracji po pobraniu licencji inaczej licencja nie zostanie zapamiętana!