DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Funkcje podstawowe

Opis funkcji podstawowych

Dodatek pozwala na generowanie przesyłki z poziomu zakładki na dokumencie handlowym lub zamówieniu. Możliwa jest swobodna konfiguracja modułu pozwalająca wskazać skąd mają być pobierane dane do przesyłki takie jak np. adres odbiorcy przesyłki lub zdefiniowanie domyślnych danych dla różnych kurierów. Istnieje także możliwość podpięcia więcej niż jednego dokumentu do przesyłki lub ręczna edycja zaczytanych danych.

Etykiety

Dodatek podczas tworzenia przesyłki pobiera z systemu kurierskiego etykiety / listy przewozowe i pozwala je wydrukować w formie PDF lub etykiet termicznych. Dodatkowo etykieta jest zapisywana zgodnie z konfiguracją w ustalonej ścieżce na serwerze lub jako załącznik dokumentu i można ją później ponownie otwierać z dokumentu.

Listy zbiorcze

Dodatek daje też możliwość wygenerowania listu zbiorczego przekazywanego kurierowi wraz z przesyłkami, który zawiera podsumowanie wybranych przesyłek. List zbiorczy jest generowany w systemie kurierskim i następnie pobierany i zapisywany dla dokumentów. Funkcjonalność jest dostępna z listy dokumentów handlowych.

Pobieranie statusów

Istnieje możliwość pobierania statusów przesyłek dla wybranych dokumentów / zadań. Dzięki temu z poziomu enova użytkownik jest w stanie sprawdzić jaki jest status przesyłki. Informacja o statusie jest zapisywana do cechy, tak samo data dostarczenia przesyłki.