DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Lokalizacje – zasoby

Zasoby – łącznie wszystkich towarów

Pokazuje zasobu z punktu widzenia lokalizacji – w folderze: XDEFT Lokalizacje\Zasoby możemy znaleźć listę z widoczną listą zasobów które aktualnie są na stanie z poddziałem na poszczególne lokalizacje i pozostałą dostępną ilość w danej lokalizacji. 

Zakładka ta jest zakładką tylko do podglądu i służy głównie przy różnego typu weryfikacjach i sprawdzaniach.

Z tego poziomu można wywołać funkcje zmiany lokalizacji konkretnego zaznaczonego zasobu opcją w menu CZYNNOŚCI

Zasoby – konkretnej lokalizacji

Wchodząc do folderu lokalizacji: XDEFT Lokalizacje\Lokalizacje i otwierając dowolną istniejącą lokalizację – możemy wejść na zakładkę ZASOBY, system wyświetla na niej listę aktualnie znajdujących się na niej towarów wraz z dostępną ilością na tej lokalizacji

Z tego poziomu można wywołać funkcje zmiany lokalizacji konkretnego zasobu znajdującego się na tej konkretnej lokalizacji opcją w menu CZYNNOŚCI