DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Instalacja usługi

Instalacja usługi

Usługa umożliwa automatyczne pobieranie sparowanych aukcji , wysyłke informacji o przesyłkach.

Aby uruchomić automatyczne czynności wymagane jest zainstalowanie dodatkowej usługi windowsowej. Plik znajduje się w paczce „XDAllegroService.exe”. Należy zainstalować go przez polecenie InstallUtil.exe
tzn.Otwieramy wiersz poleceń jako administrator CMD i wpisujemy następujące polecenie:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe “Scieżka do XDAllegroService.exe”
np.
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe C:\XDAllegroSerwis\XDAllegroService.exe

Następnie należy skonfigurować logowanie usługi na użytkownika ,na którym będzie konfigurowany dodatek w enovie. Ważne aby na komputerze w kontekście wybranego użytkownika była zainstalowana enova z ustawionym odnośnikiem do bazy.

Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie usługi w enovie. Aby tego dokonać należy uruchomić enovę 32 bitową jako administrator .Dane te są zapisywane do rejestru.
W innym przypadku wpisanie danych nie będzie możliwe. Nestępnie czynność należy powtórzyć dla wersji 64 bitowej !

Scieżka do konfiguracji w enovie
Opcje -> Allegro -> Ustawienia serwisu

Nazwa bazy danych – nazwa musi być taka sam jak podczas logowania operatora do enovy wskazanego w logowaniu usługi (taka sam jak w pliku listabazdanych.xml).
Resztę pól nie wymaga opisu. Zalecane jest skonfigurowanie wysyłki emailowej i przetestowanie jej.