DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Zasada działania

Stanowisko powinno składać się z komputera pc o specyfikacji podobnej do takiej aby mogła uruchomić enovę. Na stanowisku musi zostać zainstalowana enova oraz aplikacja Pakowacza.

Aplikację Pakowacza można rozpowszechniać za pomocą GPO poprzez kopiowanie plików.

Dodatkowo komputer musi komunikować się z:

-Drukarka Fiskalna – Najlepiej LAN lub ewentualnie USB. W Enovie nalezy skonfigurowac połączenie z drukarką z przypisaniem według stanowiska (nazwy komputera)

-Drukarka etykiet – Najlepiej LAN lub ewentualnie USB. Drukarka musi zostać zainstalowana w systemie oraz nazwana odpowiednio. Pakowacz nie pyta o wybór drukarki, wysyła on etykietę według skonfigurowanej nazwy urządzenia. Element ten można skonfigurować z poziomu enova.

-Skaner kodów kreskowych – Najprostsze urządzenie na USB. Istotne aby skonfigurować je w taki sposób aby prefixem był znak tyldy (~) a suffixem enter.

W wypadku samej aplikacji, wymagany jest jedynie poprawnie skonfigurowany plik lista_baz_danych.xml znajdujący się w domyślnej ścieżce. Aplikacja wykrywa bazy na podstawie tego pliku. Oczywiście należy też zainstalować samą enovę i w aplikacji wskazać ścieżkę do niej.