DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Instalacja

Pliki do instalacji należy pobrać ze strony: https://doc.xdeft.pl/?page_id=1426 

Serwis Wymiany XD działa tylko z najnowszą wersją programu ENOVA. Jeżeli nie używasz aktualnej wersji – serwis wymiany nie uruchomi się poprawnie. 

 

Istotne jest, aby użytkownik na którym pracuje usługa miał poprawnie skonfigurowane połączenie z bazą danych w programie Enova. Chodzi o plik Lista baz danych.xml w katalogu User\Dane Aplikacji\Soneta. 

 

Po pobraniu plików za pomocą przeglądarki, we właściwościach pobranego pliku należy je odblokować. (Kliknięcie prawy m myszy na plik, wybranie Właściwości z menu i kliknięcie „Odblokuj” u dołu okna.) W przeciwnym przypadku nie będzie się dało uruchomić funkcji i u sług poprawnie. 

Archiwum należy wypakować, używając opcji „Wyodrębnij wszystkie” lub programu typu 7ZIP, WinRar… 

Po wypakowaniu należy ustalić ścieżkę gdzie zainstalujemy serwis Sugerujemy użycie ścieżki c:\SerwisWymianyXD\ –  w takiej ścieżce umieszczamy wypakowane pliki 

Po wypakowaniu archiwum, instalujemy usługę. 

  • Można do tego użyć skryptu instalacyjnego jaki znajduje się w archiwum. 
  • Można wykonać to ręcznie 

Uruchamiamy linię poleceń Windows – CMD jako administrator i wklejamy polecenie

sc.exe create XDEFT.Wymiana.Serwis -binpath=”C:\SerwisWymianyXD\XDEFT.Wymiana.Serwis.ex”

lub alternatywnie

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe C:\SerwisWymianyXD\XDEFT.Wymiana.Serwis.exe


Kolejnym krokiem jest konfiguracja usługi. Należy w tym celu utworzyć skrót do pliku „XDEFT.Wymiana.Serwis.exe” (klikając go prawym przyciskiem myszy i wybierając opcje utwórz skrót). We właściwościach skrótu, w zakładce Skrót, w polu Element docelowy dopisujemy na końcu np.” /e”. 

Uruchomienie serwisu z dowolnym parametrem wymusi pojawienie się okienka konfiguracji, w którym podajemy ścieżkę do enova365, wskazujemy bazę i dane logowania do niej. (Bazy zaciągane są z pliku lista baz danych z profilu użytkownika). 

Ważne – Utworzony skrót uruchamiamy jako Administrator (prawy przycisk myszy – uruchom jako administrator). 

Przechodzimy do Usług systemowych (prawy przycisk myszy na przycisk start > uruchom > services.msc). 

Odnajdujemy na liście XDEFT SerwisWymiany – klikamy PPM i wybieramy właściwości, w zakładce „Logowanie” , klikamy „To konto” i podajemy dane logowania do użytkownika w systemie Windows, którego poświadczeniami usługa ma się uruchamiać – musi mieć on skonfigurowaną enova365 (plik lista baz danych w %appdata% – czyli skonfigurowane bazy w programie). 

Zanim uruchomimy usługę, należy jeszcze zainstalować dodatki w enova365. W tym celu wszystkie pliki DLL (tylko DLL – nie exe lub bat) należy wgrać do bazy danych w enova365 w ustawieniach programu Narzędzia -> Opcje. W zakładce Systemowe -> Rozszerzenia (Dodatki DLL). Do enova365 wgrywamy pliki dll o nazwach: 

  • XDCommons.dll 
  • XDEFT.Wymiana.dll 
  • XDEFT.Lokalizacje.dll (tylko dla wersji z Lokalizacjami (WMS)) 

W przypadku używania wersji Windowsowej należy pamiętać o zaznaczeniu parametru „Aktualizuj okienka” .

Następnie zatwierdzić wszystkie ustawienia, zamknąć enova i uruchomić ponownie.