DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Instalacja

Aby uruchomić automatyczną aktualizację towarów wymagane jest zainstalowanie dodatkowej usługi windowsowej. Plik znajduje się w paczce „ESklepySerwis.exe”. Należy zainstalować go przez polecenie InstallUtil.exe
tzn.Otwieramy wiersz poleceń jako administrator CMD i wpisujemy następujące polecenie:
C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe “Scieżka do ESklepySerwis.exe”
np. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Installutil.exe C:\Serwis\ESklepySerwis.exe

Następnie należy skonfigurować logowanie usługi na użytkownika ,na którym będzie konfigurowany dodatek w enovie. Ważne aby na komputerze w kontekście wybranego użytkownika była zainstalowana enova z ustawionym odnośnikiem do bazy. (zrzut Logowanieuslugi).
Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie usługi w enovie. Aby tego dokonać należy uruchomić enovę 32 bitową jako administrator .Dane te są zapisywane do rejestru.
W innym przypadku wpisanie danych nie będzie możliwe. Scieżka do konfiguracji w enovie
Opcje -> Xdeft E-Sklepy -> Ustawienia serwisu (zrzut Sciezkadoustawien)

Zdarzają się sytuacje ,że trzeba wykonać tą czynność tak samo dla wersji 64 bitowej !
Podczas aktualizacji enovy należy pamiętać o podmienię ścieżki do katalogu i restarcie usługi.
Po tych czynność można uruchomić usługę (wcześniej należy dokonać konfiguracji całego dodatku).

W podglądzie zdarzeń stworzy się nowy event log dla sklepów zawierający informację o pracy usługi. (zrzut Eventlog)

Konieczne zmiany podczas aktualizacji enovy

Jeśli enova jest aktualizowana i korzystamy z automatycznej usługi aktualizacji towarów należy:
– zatrzymać usługę
– uruchomić enovę w wersji 32 bitowej jako ADMINISTRATOR ( jest to konieczne ponieważ zmiany zapisują się w rejestrze )
– wejść w zakładkę Opcje -> Xdeft E-Sklepy -> Ustawienia serwisu. Zmienić ścieżkę do aktualnej enovy. Kliknąć przycisk „Zapisz dane do rejestru”
– czynność powtórzyć dla wersji 64 bitowej jako ADMINISTRATOR
– uruchomić usługę

Jeśli po uruchomieniu usługi w logach pojawi się błąd może być konieczne podmiana wersji dodatku na nowy. Wtedy należy pobrać najnowszy serwis z naszej strony i podmienic pliki w folderze, w którym zainstalowana jest usługa. (konieczność taka występuje np. pomiędzy wersją 2005 a 2006)