DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Funkcjonalności

Serwis z usługą dla kurierów pozwala na:

1. Wysyłkę powiadomień do klientów o wygenerowanych przesyłkach. Aby funkcjonalność zadziałała należy założyć w bazie 3 cechy.
Cechę warunkową dla tabeli DokHandlowe (opcjonalnie), cechę warunkową dla tabeli DefDokHandlowych oraz cechę typu Data dla tabeli DokHandlowe.
Po stworzeniu tych cech i zapisanu ustawień należy w opcjach w „X DEFT\KurierzyMULTI\Dane dla usług windowsowych” ustawić te cechy w opisanych do tego polach oraz podać z ilu dni ma sprawdzać przesyłki dla których ma wysłać powiadomienie (najlepiej ustawić 1 dzień wstecz lub 2 dni) oraz o której godzinie ma wysyłać powiadomienia (najlepiej ustawić jakąś popołudniową godzinę).
Oprócz tego trzeba wprowadzić dane skrzynki mailowej z której będą wysyłane powiadomienia oraz tytuł maila i ścieżkę do pliku z treścią jaka będzie wysyłana.
W treści maila można zamieścić słowa „klucze”, które zostaną podmienione przez dane z przesyłki. Dostępne są: {Kurier} – wyświetla nazwę kuriera jaki realizuje przesyłkę np. Poczta Polska {NrListu} – wyświetla numer przesyłki

2. Pobieranie aktualnych statusów dotyczących przesyłek. Należy podać ilość dni dla których ma wstecz pobierać statusy i definiujemy jak będą pobierane:
– Nie pobieraj – funkcjonalność jest wyłączona
– Interwał – funkcjonalność pobiera statusy co określoną ilość minut którą ustawiamy w polu „Aktualizuj co minut”
– Konkretne godziny – funkcjonalność odpala aktualizację o konkretnych godzinach zdefiniowanych w polu „Aktualizuj o godzinach”. Godziny wpisujemy w formacie HH:MM oddzielone znakiem #. Czyli wpisanie 11:00#20:00 w polu oznacza że statusy będą pobierane codziennie o godzinie 11:00 i 20:00.

UWAGA!!! ZALECA SIĘ USTAWIENIA POBIERANIA STATUSÓW RAZ DZIENNIE O KONKRETNEJ GODZINIE ABY UNIKNĄĆ SYTUACJI GENEROWANIA ZBYT DUŻEJ ILOŚCI ZAPYTAŃ DO ZEWNĘTRZNYCH SYSTEMÓW KURIERSKICH