DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Pierwsze uruchomienie

Pierwsze uruchomienie

Przed uruchomieniem należny wypakować paczkę Radwag.zip, która znajduje się w archiwum. Z jej zawartości należy zainstalować obydwa pliki. Są to sterowniki do wag.

Po pobraniu wagi i jej rozpakowaniu, uruchamiamy plik Waga4.exe. Podczas uruchamiania program zapyta o odświeżenie dokumentów, czego nie robimy. Następnie wyświetli się ekran logowania. Do pierwszej konfiguracji należy zalogować się hasłem administratora: 123Admin123, login pozostaje pusty. Po zalogowaniu się, program zakomunikuje błąd logowania, jednak jest to zjawisko normalne.

W następnej kolejności klikamy na ikonkę śrubokręta i klucza w prawym górnym rogu ekranu, wprowadzamy hasło: 1234 i korzystając tylko z zakładki „Ogólne” konfigurujemy połączenie z serwerem wymiany.
Podajemy adres IP serwera, port oraz wybieramy typ używanej wagi. Zapisujemy ustawienia i uruchamiamy program ponownie, tym razem odświeżamy dokumenty.