DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Nowa inwentaryzacja

W pierwszym kroku należy określić czy arkusz inwentaryzacyjny będzie tworzony w kontekście określonej lokalizacji. Jeżeli ta to należy wybrać ją z listy pobranych lokalizacji (przycisk LISTA). Następnie decydujemy czy arkusz ma być uzupełniony pozycjami środków trwałych z podpowiedzią dotyczącą ich stanu w systemie oraz czy inicjowany stan ma być w kontekście wybranej przez użytkownika lokalizacji czy ogólny. W kolejnym kroku otworzy się lista pozycji środków trwałych, która będzie uzupełniona pozycjami w przypadku wyboru „Inicjuj stany” w poprzednim kroku. Użytkownik teraz może wprowadzać nowe pozycje środków trwałych poprzez znak + lub poprzez zeskanowanie kodu kreskowego przypisanego w sposób unikalny do danego środka trwałego. Po wyborze / zeskanowaniu pozycji otworzy się okno w którym będzie można zmienić ilość środka trwałego. Po zakończeniu prac należy kliknąć dyskietkę co spowoduje zapis arkusza do pamięci urządzenia ze statusem „Do wysłania”. Jeżeli klikniemy przycisk x to arkusz zostanie usunięty. Jeżeli użytkownik wycofa się z arkusza to zostanie on zapisany ze statusem „Szkic” co pozwoli na jego późniejszą edycję.