DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Dziennik logów

Logi serwisu wymiany

Usługa serwisu wymiany zapisuje logi zdarzeń w dzienniku systemu Windows. Dzięki logom można podejrzeć wszelkie zdarzenia i błędy które mogą występować w działaniu usługi.

Po uruchomieniu dziennika zdarzeń, z listy po lewej stronie wybieramy folder „Dzienniki aplikacji i usług”, zgodnie z obrazkiem widocznym obok. W rozwiniętej liście możemy odnaleźć dzienniki konkretnych handlowców/magazynierów czy też wag. Nazwy dzienników zależne są od konfiguracji usługi. Domyślnie H1 dla handlowca1 , M1 dla magazyniera1, W1 dla wagi 1.

W każdym dzienniku możemy wy filtrować konkretne zdarzenia, dzięki temu wiemy kiedy urządzenie połączyło się z serwisem wymiany czy jakie wykonało zadania. Niezwykle przydatne okazują się logi związane z połączeniem do serwisu wymiany. Pozwalają one zidentyfikować wszelkie błędy przy zestawianiu połączenia.
Na zdjęciu obok widać przykładowy log informujący o utworzeniu dokumentu WZ za pomoca kolektora Mobilnego magazyniera (M2).