DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Ekran główny – opis

EKRAN GŁÓWNY

Z ekranu głównego można wybrać następujące czynności:

  • NOWA INWENTARYZACJA – daje możliwość rozpoczęcia nowego arkusza inwentaryzacji środków trwałych.
  • LISTA INWENTARYZACJI – wyświetla listę wszystkich arkuszy inwentaryzacyjnych tworzonych na urządzeniu wraz z ich statusami.
  • KONFIGURACJA – w opcjach wprowadza się dane do połączenia z usługą serwisu wymiany, która służy do połączenia z programem enova oraz domyślne opcje działania aplikacji.
  • WYSYŁKA DANYCH – wysyła do systemu enova wszystkie zatwierdzone arkusze inwentaryzacyjne znajdujące się w statusie „Do wysłania”.
  • ODBIÓR DANYCH – pobiera z systemu informacje o kartotekach środków trwałych i ich lokalizacjach.