DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Zakładka Mobilnego handlowca

MOBILNY HANDLOWIEC

Zakładka – Opcje ogólne Handlowiec

W celu konfiguracji mobilnego handlowca musimy najpierw utworzyć cechy w enovie. Poniżej jest opis pól z jakich cech korzystają.
Słownik Grup Kontrahentów – można ustawić w tym polu cechę dowolnego typu na tabeli Kontrahenci. Służy ona do obsługi cenników jeżeli cen ma ustawione grupowanie wg. Kontrahentów.
Słownik Grup Towarowych – cecha dowolnego typu na tabeli Towary (z słownikiem). Pozwala na grupowanie towarów
Słownik Grup Towarowych 2 – tak jak powyżej.
Słownik dla filtru kontrahentów – można ustawić w tym polu cechę dowolnego typu na tabeli Kontrahenci z słownikiem wartość słownika ustawiamy w zakładce urządzenia „Wartość filtru kont.” .
Cecha towaru, która oblicza opakowanie zbiorcze – cecha dowolnego typu na tabeli Towary.
To pole zwraca na jednostkę alternatywna ile sztuk jest w w opakowaniu.
Ogranicz listę towarów wg cechy typu bool- cecha typu warunek na tabeli Towary.
Możemy za pomocą tej cechy ograniczyć towary dostępne.
Cecha dokumentu dla daty utworzenia dokumentu- cecha typu Data na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla godziny utworzenia dokumentu – cecha typu Czas na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla daty ostatniej pozycji- cecha typu Data na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla godziny ostatniej pozycji- cecha typu Czas na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla daty zamknięcia dokumentu- cecha typu Data na tabeli DokHandlowe.
Cecha dokumentu dla godziny zamknięcia dokumentu- cecha typu Czas na tabeli DokHandlowe.
Cecha opisu pozycji dokumentu – cecha typu tekstowego na tabeli PozycjeDokHan.
Miejsce zapisania uwag dokumentu – można wybrać pole uwagi lub Obcy.numer na dokumencie handlowym, albo skorzystać z cechy tekstowej na tabeli DokHandlowe.
Cecha ze słownikiem dla opisu dokumentu- tak jak powyżej.
Cecha dokumentu: Zwrot Info – tak jak powyżej.
Cecha dokumentu: informacje kurierskie(NrListuKurier)- cecha tekstowa na tabeli DokHandlowe.
Nazwa towaru wg cechy- cecha dowolnego typu na tabeli Towary.
Ceny – pobierane są z definicji utworzonych cen.
Cennik grupowy towarów wg- cecha dowolnego typu na tabeli Towary Służy ona do obsługi cenników jeżeli cen ma ustawione grupowanie wg. Towarów.
Cecha z ceną MIN towaru jaką może wprowadzić Handlowiec- cecha typu Liczba rzeczywista na tabeli Towary.
Cecha z ceną MAX towaru jaką może wprowdzić Handlowiec – tak jak powyżej.
Cecha dla ident. z urządzenia – można ustawić w tym polu cechę dowolnego typu na tabeli Kontrahenci.
Seria urządzenia zapisywana do cechy- jak powyżej.

Włączenie możliwości pobierania dokumentów z enovy do urządzenia.

Aby handlowcy mieli możliwość pobrania istniejących dokumentów na urządzenie należy przejść do zakładki Ogólne->Dokumenty. Dla każdej z dostępnych definicji jakie chcemy

aby handlowiec mógł pobierać oznaczamy pole „Zezwól na wysyłanie do urządzenia”.

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia pobierania przez handlowca tylko dokumentów o określonej serii. W tym celu należy na zakładce Urządzenia wprowadzić serię dokumentu w polu „Wysyłaj dokumenty o serii”.