DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Konfiguracja

Połączenie z serwerem – tutaj ustawiamy IP lub nazwę domenową komputera/serwera na którym jest uruchomiony i skonfigurowany serwis wymiany. Ponadto należy podać numer portu (jeśli jest więcj urządzeń każde musi mieć inny, unikalny numer portu). Podajemy także timeout. Zalecana wartość to 60.

Ogólne – ustawienia zachowań aplikacji Androidowej.