DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Funkcje

KARTOTEKIAplikacja zawiera dane dotyczące zarówno kontrahentów, jak i towarów. W każdej chwili przedstawiciel handlowy ma dostęp do niezbędnych danych, takich jak adresy klientów, stan ich zadłużenia, historia zamówień, ceny i stan magazynowy towarów.

DOKUMENTY


Aplikacja umożliwia wystawienie dokumentów handlowych (paragon, faktura, dokument WZ) przy sprzedaży bezpośredniej (Vanselling) lub zamówień przy sprzedaży pośredniej (Preselling).

ROZRACHUNKI


Aplikacja umożliwia bieżące rozliczanie należności lub zobowiązań kontrahentów. System dokumentuje wszelkie operacje kasowe dokumentami przyjęcia lub wydania gotówki (dokumenty KP i KW).

RAPORTY


Aplikacja umożliwia bieżące monitorowanie osiąganych rezultatów dotyczących wizyty, dnia pracy, a także celów miesięcznych

DOKUMENTY KASOWE


W programie można wystawiać dokumenty KP i KW. Są one później wysłane do systemu ERP.