DOKUMENTACJA DLA DODATKÓW XDEFT

Spis treści
WSTECZ
Wersja do druku

Funkcjonalność

W zakładce Ewidencja dokumentów/Dokumenty stworzony jest przycisk „Import dokumentów z SALDEO” oznaczony czerwoną ramką

Kliknięcie w niego spowoduje wyświetlenie się nowego okna (Rys. 4) zawierającego parametry, które należy uzupełnić w celu prawidłowego pobrania dokumentów.
Klikając w listę rozwijaną w pierwszym parametrze zostanie wyświetlona lista dwóch sposobów pobierania dokumentów z SALDEO:

 

  • Wybrane w SALDEO – tyczy się dokumentów, które na poziomie SALDEO zostały wybrane – oznaczenie niebieskie na obrazie, a następnie wysłane – oznaczenie czerwone. Można również wysłać pojedynczy dokument klikając
    w przycisk „Wyślij” w wierszu danego dokumentu. Pobrane zostaną dokumenty, które w kolumnie „Odczytaj” posiadają wartość „gotowe”.
  • Dodane w ciągu ostatnich 10 dni i odczytane – pobrane zostaną te dokumenty, które zostały dodane do SALDEO w przeciągu ostatnich 10 dni i przeszły przez proces odczytywania.

Kolejny parametr „Czy tworzyć kontrahenta” dotyczy kontrahentów odczytanych przez SALDEO przypisanych do pobieranych dokumentów. Domyślnie parametr jest odznaczony, co powoduje nie dodanie kontrahenta (jeśli nie istnieje) do bazy danych w Enovie, co za tym idzie nie zostanie uzupełniony Podmiot na dokumencie, przez co dokument nie zostanie utworzony. Zaznaczenie danego pola umożliwia systemowi dodanie brakujących kontrahentów do głównej bazy danych. Parametru nie trzeba zaznaczać gdy kontrahent istnieje już w bazie, oszczędzi to dodatkowych obliczeń.

Ostatnim parametrem jest „Firma”, dla której mają zostać pobrane dokumenty. Wyświetlona zostanie tutaj lista firm, która została pobrana oraz zapisana w konfiguracji. Jeżeli wybrana firma nie posiada „Id firmy” dokumenty nie zostaną pobrane.

Po zakończonym procesie wyświetla się okno z informacjami, które może zawierać trzy tabele – „OK”, „Ostrzeżenia” i „Błędy”. Na rysunku 6 widoczne są tabele „OK” oraz „Błędy”, ponieważ w danym procesie nie wystąpiły żadne ostrzeżenia.